Sử dụng iPhone để giúp bạn duy trì sự tập trung vào công việc đang làm. Chọn một chế độ tập trung để giúp bạn tập trung vào các giờ cụ thể, thiết lập các giới hạn ứng dụng trong Thời gian sử dụng và đặt lịch trình tóm tắt thông báo để giảm thiểu các gián đoạn trong cả ngày của bạn.

Bạn đang xem: Cài đặt màn hình chính


*

Chọn một chế độ tập trung

Chế độ tập trung giúp bạn duy trì sự tập trung khi cần chú ý hoặc tách khỏi iPhone của mình. Chọn từ một danh sách các tùy chọn chế độ tập trung được cung cấp, ví dụ như Lái xe hoặc Đọc sách hoặc tạo chế độ của riêng bạn. Khi bạn thiết lập chế độ tập trung, trạng thái của bạn được hiển thị trong ứng dụng Tin nhắn để cho người khác biết rằng các thông báo của bạn được tắt tiếng. Để bắt đầu, hãy đi tới Cài đặt > Tập trung.


*
Thời gian sử dụng. Màn hình được phủ kín bằng các ứng dụng, danh mục và trang web được sử dụng nhiều nhất mà bạn có thể chọn. Nút Hủy nằm ở góc trên cùng bên trái và nút Tiếp ở góc trên cùng bên phải." height="495" width="245" originalImageName="Art_iPhone/PAP_future2_P1.png">

Quản lý thời gian sử dụng

Với Thời gian sử dụng, bạn có thể xem các báo cáo hoạt động hàng ngày và hàng tuần nêu chi tiết cách bạn sử dụng iPhone của mình. Xem thời gian mà bạn dành cho việc sử dụng các ứng dụng khác nhau và nếu bạn muốn giảm thời gian sử dụng, hãy đặt giới hạn thời gian hàng ngày cho các ứng dụng cụ thể hoặc các danh mục ứng dụng. Để thiết lập giới hạn ứng dụng, hãy đi tới Cài đặt > Thời gian sử dụng > Giới hạn ứng dụng.


*

Đặt lịch trình các thông báo của bạn

Giảm số lượng thông báo mà bạn nhận được bằng cách đặt lịch trình tóm tắt thông báo hàng ngày – bạn chọn những thông báo nào sẽ bao gồm trong tóm tắt và thời gian mà bạn muốn nhận tóm tắt. Tin nhắn trực tiếp và thông báo gấp vẫn được phát ngay. Đi tới Cài đặt > Thông báo > Tóm tắt theo lịch trình.

Xem thêm: Điện Trở 5 Vạch Màu - Combo 600 1/4W 1% Mỗi Loại 20 Cái


Bạn muốn tìm hiểu thêm? Hãy xem Thiết lập chế độ tập trung, Thiết lập Thời gian sử dụng cho chính bạn và Đặt lịch trình tóm tắt thông báo.