Cách cầm kéo là một trong các kỹ năng quan trọng khi bạn học cắt tóc là một trong yếu tố khẳng định “đẳng cấp” làm nghề. Một chuyên gia tóc thật thụ ngoài kỹ thuật hớt tóc thì việc cằm kéo các thao tác di chuyển kéo trong quá trình cắt rất được xem trọng. Và hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn có những kỹ năng cơ bản cũng như chuyên sâu về cách cầm kéo.

Bạn đang xem: Cách cầm kéo khi cắt tóc

Xác đnh v trí các ngón tay khi cm kéo

Trong kỹ thuật cằm kéo thì ngón tay cái và ngón tay áp út giữ vai trò quan trọng để tạo lực cho tay và giữ chuôi kéo. Ba ngón còn lại cũng hết sức quan trọng hỗ trợ sử dụng kéo.

Ngón tay cái có hai đốt tay ,đốt một là đốt có móng tay , chia đốt một ra làm ba phần tính từ ngoài vào và ta để bên kéo không có chuôi kéo , ở vị trí phần ba của đốt một .

Ngón tay áp út có ba đốt tay , đốt tay thứ hai tính từ bên ngoài vào , tức là đốt tay giữa , chia đốt tay giữa ra làm ba phần ta để bên kéo có chuôi vào cuối phần hai của đốt hai.

Khi các bạn làm được điều đó thì các bạn có thể xoay tròn kéo trên tay mà không bị rơi và kỹ thuật này sẽ là một điều kiện thuận lợi để bạn cắt tóc vững vàng hơn.

Dưới đây là mt s hình nh v hướng dn cách cm kéo:


*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://elaopa.org.files.elaopa.org.com/2015/03/ky-thuat-cam-keo-cat-toc-11.jpg?w=300" data-large-file="https://elaopa.org.files.elaopa.org.com/2015/03/ky-thuat-cam-keo-cat-toc-11.jpg?w=468" class="wp-image-28 size-full" src="https://elaopa.org.files.elaopa.org.com/2015/03/ky-thuat-cam-keo-cat-toc-11.jpg?w=700" alt="huong dan hoc ky thuat cam keo hoc cat toc" srcset="https://elaopa.org.files.elaopa.org.com/2015/03/ky-thuat-cam-keo-cat-toc-11.jpg 468w, https://elaopa.org.files.elaopa.org.com/2015/03/ky-thuat-cam-keo-cat-toc-11.jpg?w=150 150w, https://elaopa.org.files.elaopa.org.com/2015/03/ky-thuat-cam-keo-cat-toc-11.jpg?w=300 300w" sizes="(max-width: 468px) 100vw, 468px" />Vị trí ngón áp út


*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://elaopa.org.files.elaopa.org.com/2015/03/ky-thuat-cam-keo-cat-toc-21.jpg?w=300" data-large-file="https://elaopa.org.files.elaopa.org.com/2015/03/ky-thuat-cam-keo-cat-toc-21.jpg?w=468" class="wp-image-29 size-full" src="https://elaopa.org.files.elaopa.org.com/2015/03/ky-thuat-cam-keo-cat-toc-21.jpg?w=700" alt="huong dan hoc ky thuat cam keo hoc cat toc" srcset="https://elaopa.org.files.elaopa.org.com/2015/03/ky-thuat-cam-keo-cat-toc-21.jpg 468w, https://elaopa.org.files.elaopa.org.com/2015/03/ky-thuat-cam-keo-cat-toc-21.jpg?w=150 150w, https://elaopa.org.files.elaopa.org.com/2015/03/ky-thuat-cam-keo-cat-toc-21.jpg?w=300 300w" sizes="(max-width: 468px) 100vw, 468px" />Vị trí ngón cái. Chỉ chạm vào vòng, không xỏ xuyên ngón cái qua.


*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://elaopa.org.files.elaopa.org.com/2015/03/ky-thuat-cam-keo-cat-toc-31.jpg?w=300" data-large-file="https://elaopa.org.files.elaopa.org.com/2015/03/ky-thuat-cam-keo-cat-toc-31.jpg?w=468" class="wp-image-30 size-full" src="https://elaopa.org.files.elaopa.org.com/2015/03/ky-thuat-cam-keo-cat-toc-31.jpg?w=700" alt="huong dan hoc ky thuat cam keo hoc cat toc" srcset="https://elaopa.org.files.elaopa.org.com/2015/03/ky-thuat-cam-keo-cat-toc-31.jpg 468w, https://elaopa.org.files.elaopa.org.com/2015/03/ky-thuat-cam-keo-cat-toc-31.jpg?w=150 150w, https://elaopa.org.files.elaopa.org.com/2015/03/ky-thuat-cam-keo-cat-toc-31.jpg?w=300 300w" sizes="(max-width: 468px) 100vw, 468px" />Vị trí Sai của ngón cái. ( Xỏ xuyên qua vòng, gây chuyển động cả bàn tay)


*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://elaopa.org.files.elaopa.org.com/2015/03/ky-thuat-cam-keo-cat-toc-41.jpg?w=300" data-large-file="https://elaopa.org.files.elaopa.org.com/2015/03/ky-thuat-cam-keo-cat-toc-41.jpg?w=468" class="wp-image-31 size-full" src="https://elaopa.org.files.elaopa.org.com/2015/03/ky-thuat-cam-keo-cat-toc-41.jpg?w=700" alt="huong dan hoc ky thuat cam keo hoc cat toc" srcset="https://elaopa.org.files.elaopa.org.com/2015/03/ky-thuat-cam-keo-cat-toc-41.jpg 468w, https://elaopa.org.files.elaopa.org.com/2015/03/ky-thuat-cam-keo-cat-toc-41.jpg?w=150 150w, https://elaopa.org.files.elaopa.org.com/2015/03/ky-thuat-cam-keo-cat-toc-41.jpg?w=300 300w" sizes="(max-width: 468px) 100vw, 468px" />Một cách cầm kéo khác. Ngón trỏ để lên thân kéo.


*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://elaopa.org.files.elaopa.org.com/2015/03/ky-thuat-cam-keo-cat-toc-61.gif?w=300" data-large-file="https://elaopa.org.files.elaopa.org.com/2015/03/ky-thuat-cam-keo-cat-toc-61.gif?w=436" class="wp-image-33 size-full" src="https://elaopa.org.files.elaopa.org.com/2015/03/ky-thuat-cam-keo-cat-toc-61.gif?w=700" alt="huong dan hoc ky thuat cam keo hoc cat toc" />Cách thu kéo về tay sau khi cắt xong.


*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://elaopa.org.files.elaopa.org.com/2015/03/ky-thuat-cam-keo-cat-toc-71.gif?w=300" data-large-file="https://elaopa.org.files.elaopa.org.com/2015/03/ky-thuat-cam-keo-cat-toc-71.gif?w=434" class="wp-image-34 size-full" src="https://elaopa.org.files.elaopa.org.com/2015/03/ky-thuat-cam-keo-cat-toc-71.gif?w=700" alt="huong dan hoc ky thuat cam keo hoc cat toc" />Cách thu kéo khác. Tốc độ nhanh hơn để khỏi rớt kéo.


Vị trí ngón cái chỉ chạm vào vòng, không xỏ xuyên ngón cái qua.

Vị trí Sai của ngón cái.

Một cách cầm kéo khác. Ngón trỏ để lên thân kéo.

Cách nhấp kéo. Chỉ nhấp ngón cái. Bốn ngón khác giữ yên. Hạn chế chuyến động cổ tay.

Cách thu kéo về tay sau khi cắt xong.

Cách thu kéo khác. Tốc độ nhanh hơn để khỏi rớt kéo.

Nhng lưu ý khi cm kéo

Khi cắt tóc ta để thành kéo chạm vào ngón tay bên tay đối diện , và miệng kéo để ra ngoài , tạo thành hình chữ V với các ngón tay bên cầm tóc ,thì không bao giờ ta cắt phải tay của mình .

Xem thêm: Sản Phẩm Mới: Bột Ngọc Trai Phú Quốc, Top 3 Cơ Sở Ngọc Trai Phú Quốc Chất Lượng

Và khi bạn tới với trung tâm, trường dạy nghề thì bạn sẽ được học một cách bài bản và chuyên nghiệp hơn về cách cầm kéo.