Học giờ Hoa đàm thoại hàng ngày với các chủ đề thông dụng, dễ học, dễ nhớ. Chỉ cần kiên trì và cầm gắng, để giúp đỡ bạn nhanh chóng thành thạo ngôn từ này. Chúng ta cũng có thể tự tin giao tiếp với người phiên bản xứ, dễ dãi hơn trong công việc hoặc học tập.

Bạn đang xem: Các bài hội thoại tiếng trung thông dụng

Để giúp các bạn có thể rèn luyện học tiếng Hoa đàm thoại hàng ngày. Họa tiết hoa văn SHZ chia sẻ 100 câu học tập tiếng Hoa thông dụng. Trong đó, các câu tiếng Hoa được phân tách thành chủ đề khác nhau. Bạn có thể dễ dàng luyện tập và ứng dụng vào tình huống nghe nói thực tế.

Học tiếng Hoa đàm thoại hàng ngày với chủ đề: THỜI GIAN

Cách hỏi giờ trong tiếng Hoa đàm thoại hàng ngày

1. Bây giờ mấy giờ? 现在几点? xiàn zài jǐ diǎn ?

2. Bây giờ hai giờ. 现在两点。 xiàn zài liǎng diǎn 。

3. Hiện thời là 5 giờ 15 phút. 现在是五点一刻。 xiàn zài shì wǔ diǎn yí kè 。

4. Hiện nay là 4 giờ yếu 10 phút. 现在差十分四点。 xiàn zài chà shí fēn sì diǎn 。

5. Bây giờ là 9h rưỡi. 现在是九点半。 xiàn zài shì jiǔ diǎn bàn 。

6. Hiện thời là 1 giờ đúng. 现在是一点整。 xiàn zài shì yī diǎn zhěng 。

7. Vẫn không tới 4 giờ mà. 还没到四点呢。 hái méi dào sì diǎn ne 。

8. Đồng hồ của công ty mấy giờ đồng hồ rồi? 你的表几点了? nǐ de biǎo jǐ diǎn le ?

9. Đồng hồ của tôi là 2 giờ. 我的表是两点钟。 wǒ de biǎo shì liǎng diǎn zhōng 。

10. Đồng hồ của tôi nhanh 2 phút. 我的表快了两分钟。 wǒ de biǎo kuài le liǎng fèn zhōng 。

*

Học đàm thoại tiếng Hoa mỗi ngày với cách hỏi ngày - tháng - năm

11. Lúc này thứ mấy? 今天星期几? jīn tiān xīng qī jǐ ?

12. Lúc này thứ hai. 今天星期一。 jīn tiān xīng qī yī 。

13. Bây giờ ngày mấy? 今天几号? jīn tiān jǐ hào ?

14. Từ bây giờ ngày 21 mon 5. 今天是五月二十一号。jīn tiān shì wǔ yuè èr shí yī hào。

Học giờ đồng hồ Hoa đàm thoại hằng ngày với chủ đề: HỎI TUỔI

15. Bạn sinh năm nào? 你什么时候出生的? nǐ shén me shí hòu chū shēng de ?

16. Tôi sinh vào trong ngày 1 tháng 7 năm 2002. 我2002年7月1日出生。 wǒ 2002 nián qì yuè yī rì chū shēng 。

17. Bạn bao nhiêu tuổi rồi? 你多大了? nǐ duō dà le ?

18. Tôi 22 tuổi rồi. 我二十二岁了。 wǒ èr shí èr suì le 。

19. Ông A mới có bốn mươi mấy tuổi. A先生才四十几岁。 A xiān shēng dòng sì shí jǐ suì 。

20. Tôi yếu chị gái tôi nhì tuổi. 我比我姐小两岁。 wǒ bǐ wǒ jiě xiǎo liǎng suì 。

21. Chị gái tôi mập hơn ông xã một tuổi. 我姐比她丈夫大一岁。 wǒ jiě bǐ tā zhàngfu dà yī suì。

Tiếng Hoa đàm thoại hàng ngày với chủ đề: SỞ THÍCH

22. Chúng ta đang làm cái gi thế? 你在干什么? nǐ zài đần độn shén me ?

23. Tôi sẽ xem sách. 我在看书。 wǒ zài kàn shū 。

24. Tôi đang nấu ăn. 我在做饭。 wǒ zài zuò fàn 。

25. Bạn đang xem truyền ảnh à? 你在看电视吗? nǐ zài kàn diàn shì ma ?

26. Không, tôi đã nghe đài. 没有,我在听收音机。 méi yǒu ,wǒ zài tīng shōu yīn jī 。

27. Ai đang viết thư mang đến ai? 你在给谁写信? nǐ zài gěi shuí xiě xìn ?

28. Cho một người bạn cũ. 给一个老朋友。 gěi yí gè lǎo péng yǒu 。

29. Vào ngày cuối tuần này bạn sẽ làm gì? 这周末你干什么? zhè zhōu mò nǐ ngu shén me ?

30. Tôi mong đi nghe buổi hòa nhạc. 我要去听音乐会。 wǒ yào qù tīng yīn yuè huì 。

31. Tôi đi dã nước ngoài với chúng ta bè. 我与朋友去郊游。 wǒ yǔ péng yǒu qù jiāo yóu 。

32. Mình muốn đi dã ngoại không? 你喜欢郊游吗? nǐ xǐ huān jiāo yóu ma ?

33. Có, tôi cực kỳ thích. 喜欢,我很喜欢。 xǐ huān, wǒ hěn xǐ huān 。

Học tiếng Hoa giao tiếp hàng ngày với phần lớn câu cực dễ nhớ

34. Hiểu rồi. 我明白了。Wǒ míngbáile.

35. Tôi không làm đâu! 我不干了! Wǒ bù gān le!

36. Tôi cũng vậy. 我也是。Wǒ yěshì.

37. Trời đất! 天啊! Tiān ā!

38. Không được! 不行! Bùxíng!

39. Chờ một chút! 等一等。Děng yī děng.

40. Đồng ý! 同意。tóngyì.

41. Không tệ lắm. 还不错。Hái bùcuò.

42. Tôi xin phép (để tôi làm)! 让我来。Ràng wǒ lái.

43. Từng nào tiền? 多少钱? Duōshǎo qián?

44. Chúc may mắn! 祝好运! Zhù hǎo yùn!

45. Tôi phản đối! 我拒绝! Wǒ jùjué!

46. Bảo trọng! 保重! Bǎozhòng!

47. Có chuyện gì vậy? 有什么事吗? Yǒu shén me shì ma?

48. Khoẻ hơn chưa? 好点了吗? Hǎo diǎnle ma?

49. Cái này của bạn hả? 这是你的吗? Zhè shì nǐ de ma?

50. Giúp tôi một tay nhé! 帮个忙,好吗? Bāng gè máng, hǎo ma?

51. Xin cứ tự nhiên. 别客气。 Bié kèqì.

52. Để tôi giúp bạn nhé! 让我帮你吧! Ràng wǒ bāng nǐ ba!

53. Bạn thì sao? 你呢? Nǐ ne?

Những câu chúc vào tiếng Hoa đàm thoại nhất định phải biết

54. Vạn sự đại cát: 万事大吉 Wànshìdàjí

55. Mọi câu hỏi thuận lợi: 一切顺利 yī qiē shùn lì.

56. Chúc mừng anh/chị: 祝贺你/恭喜你。 zhù hè ni/gōng xǐ nǐ.

57. Vạn sự như ý: 万事如意 wàn shì rú yì.

58. Chúc anh khỏe mạnh: 祝你健康 zhù nǐ jiàn kāng.

59. Sống lâu trăm tuổi: 万寿无疆 wàn shòu wú jiāng.

60. Gia đình hạnh phúc 家庭幸福 jiā tíng xìng fú.

61. Công việc thuận lợi 工作顺利 gōng zuo shùn lì .

62. Làm ăn phát tài - phát lộc 生意兴隆 shēng yì xīng lóng .

63. Chúc anh suôn sẻ 祝你好运 zhù nǐ hăo yùn

64. Cả nhà bình yên 合家平安 hé jiā píng ān.

65. Các bạn hòa thuận 一团和气 yī tuán hé qì.

66. Chúc phát lộc 恭喜发财 gōng xǐ fā cái.

67. ước ao sao được vậy 心想事成 xīn xiăng shì chéng .

68. Ao ước gì được nấy 从心所欲 cóng xīn suo yù.

69. Thân thể mạnh bạo 身壮力健 shēn zhuàng lì jiàn.

70. May mắn 一帆风顺 yī fān fēng shùn.

71. Sự nghiệp cải tiến và phát triển 大展宏图 dà zhăn hóng tú.

72. Một vốn tứ lời 一本万利 yī běn wàn lì.

73. Thành công xuất sắc mọi khía cạnh 东成西就 dōng chéng xī.

Học giờ Hoa đàm thoại hằng ngày với chủ đề: LO LẮNG

74. Lòng tôi rối như tơ vò. 我心乱如麻。Wǒ xīn luàn rú má.

75. Tôi sắp suy sụp rồi. 我快要崩溃了。Wǒ kuài yào bēng kuì le.

76. Tôi lo sẽ không thi đỗ đại học. 我担心考不上大学。Wǒ dānxīn kǎo bù shàng dàxué.

77. Tôi lo không tìm được câu hỏi làm. 我担心找不着工作。Wǒ dānxīn zhǎo bù zháo gōngzuò.

78. Tôi rất muốn anh ấy an toàn vô sự. 我真希望他平安无事。Wǒ zhēn xīwàng tā píng"ān wú shì.

79. Tôi hết sức lo cho sức mạnh của đàn bà tôi. 我很担心我女儿的健康。Wǒ hěn dānxīn wǒ nǚ"ér de jiànkāng..

80. Tôi cực kỳ lo cho bệnh lý của anh ấy. 我非常担心他的病。wǒ fēicháng dānxīn tā de bìng.

Học giờ Hoa đàm thoại hằng ngày với chủ đề: ĐI NGÂN HÀNG

81. Vui lòng cho tôi biết tôi có thể đổi tiền ở đâu? 请问我可以在哪里换钱? Qǐngwèn wǒ kěyǐ qù nǎlǐ huànqián?

82. Tôi muốn mở 1 tài khoản gửi tiền không kỳ hạn. 我想开个活期存款帐户。Wǒ xiǎng kāi gè huóqí cúnkuǎn zhànghù.

83. Tôi muốn gửi ít tiền đến Đài Loan. 我想寄钱到台湾。Wǒ xiǎng jì qián dào Táiwān.

84. Tôi muốn đổi tiền nhưng ngân hàng đã đóng cửa. 我想兑换支票,可是银行已经关门了。Wǒ xiǎng duìhuàn zhīpiào, kěshì yínháng yǐjīng guānménle.

85. Các chị có cấp thẻ tín dụng không? 你们发行信用卡吗?Nǐmen fā háng xìnyòngkǎ ma?

86. Tôi có thể rút từng nào tiền mỗi ngày? 每天最多可以提取多少钱?Měitiān zuìduō kěyǐ tíqǔ duōshǎo qián?

87. Giờ làm việc ngân hàng từ mấy giờ đến mấy giờ? 银行的营业时间是从几点到几点?Yínháng de yíngyè shíjiān shì cóng jǐ diǎn dào jǐ diǎn?

Học tiếng Hoa đàm thoại hàng ngày với chủ đề: THỜI TIẾT

88. Lúc này trời đẹp.今天天气不错. Jīntiān tiānqì búcuò

89. Một chút xíu gió cũng không có. 一点儿风都沒有. Yìdiǎnr fēng dōu méiyǒu.

90. Mùa đông bắc Kinh hơi lạnh, đúng không? 北京冬天比较冷, 是不 是? Běijīng dōngtiān bǐjiào lěng shì bù shi?

91.Đúng vậy, năm kia nhiệt độ thường xuyên xuống 10 độ âm. 是, 去年常常下降到零下十度呢. Shì, qùnián chángcháng xiàjiàng dào líng xià shí mặc dù ne.

92. Mùa hè cũng tương đối nóng. 夏天也很热. Xiàtiān yé hěn rè.

93. Nghe nói vừa lạnh vừa oi bức. 听说又热又闷. Tīngshuō yòu rè yòu mēn

94. Mùa thu thời tiết hết sức đẹp, phải không? 秋天天气很好, 是不是? Qiūtiān tiānqì hénhǎo shìbúshi?

95. Rất tốt là mùa thu, ko lạnh cũng không nóng. 最好是秋天, 不冷也不热.. Zuì hǎo shì qiūtiān, yòu bù lěng yòu bù rè.

Những câu “chửi” trong tiếng Hoa đàm thoại hàng ngày (đọc để biết thôi nha)

96. Mày bị thần khiếp à? 你神经病吗?. Nǐ shénjīngbìng ma?

97. Mày bị bệnh à/ Đồ bệnh dịch hoạn. 白痴! báichī!

98. Đồ biến hóa thái! 变态! Biàntài!

99. Đồ ngu/ Đồ ngốc. 笨蛋! Bèndàn!

100. Ngươi khùng ah? 你疯了?Nǐ fēngle!

Hy vọng, với các câu học giờ Hoa đàm thoại hàng ngày chia sẻ ở trên. Giúp bạn sớm thành thạo ngôn từ này, rất có thể tự tin giao tiếp, phát triển tốt công việc, các mối tình dục hoặc học tập tập.

Xem thêm: Tìm Bạn Gái Bến Tre Làm Gái Ở Bến Tre Trèo Dừa Còn Nhanh Hơn Khỉ

Ngoài ra, bạn cũng có thể thâm nhập khóa học tiếng Hoa đàm thoại hàng ngày tại SHZ để nâng cấp hơn nữa. Vui mừng gọi ngay hotline 028 7106 6262 hoặc mang đến trực tiếp đưa ra nhánh. Các tư vấn viên đã nhiệt tình cung ứng và giải đáp vướng mắc cho bạn.