1Làm dứt biết đáp án, phương thức giải chi tiết.2Học sinh có thể hỏi và thảo luận lại còn nếu không hiểu.3Xem lại lý thuyết, lưu bài xích tập và lưu ý lại các chú ý4Biết nhược điểm và gồm hướng chiến thuật cải thiện


Bạn đang xem: Bài tập lực đàn hồi

Một lò xo có độ cứng k đươc treo vào điểm cố định, đầu dưới treo vật có khối lượng m, tại vị trí có gia tốc trọng trường g. Lúc vật nằm cân nặng bằng, độ biến dạng của lò xo là:


Hai người cầm hai đầu của một lực kế lò xo và kéo ngược chiều những lực bằng nhau, tổng độ lớn hai lực kéo là 100 N. Lực kế chỉ giá trị là:


Một vật có khối lượng (200 m g) được treo vào một lò xo theo phương thẳng đứng thì chiều dài của lò xo là (20 m cm). Biết khi không treo vật thì lò xo dài (18 m cm). Lấy (g = 10 m m/s^2). Độ cứng của lò xo này là:


Treo một vật khối lượng (200 m g) vào một lò xo thì lò xo có chiều dài (34 m cm). Tiếp tục bổ sung thêm vật khối lượng (100g) vào thì lúc này lò xo dài (36 m cm). Lấy (g = 10 m m/s^2). Chiều dài tự nhiên và độ cứng của lò xo là:


Trong giới hạn lũ hồi của một lốc xoáy treo thẳng cầm đầu trên gắn ráng định. Treo vật cân nặng (800g) vào lò xo nhiều năm (24cm), treo vật cân nặng (600g) lò xo dài (23cm). Rước (g = 10m/s^2). Tính chiều dài của lò xo lúc treo vật dụng có khối lượng (1,5kg)?


Chiều dài thuở đầu của lò xo là (5cm), treo vật cân nặng (500g) vào thì lò xo tất cả chiều dài (7cm). Độ cứng của lốc xoáy và khối lượng vật treo vào nhằm lò xo bao gồm chiều nhiều năm (6,5cm). đem (g = 9,8m/s^2)


Một lò xo có độ cứng (100 m N/m) được treo thẳng đứng vào một điểm cố định, đầu dưới gắn với vật có khối lượng (1 m kg). Vật được đặt bên trên một giá đỡ D. Ban đầu giá đỡ D đứng yên ổn và lò xo giãn (1cm). đến D chuyển động nhanh dần đều thẳng đứng xuống dưới với gia tốc (1m/s^2). Bỏ qua mọi ma sát và sức cản. Lấy (g = 10 m m/s^2). Quãng đường mà giá đỡ đi được kể từ lúc bắt đầu chuyển động đến thời điểm vật rời khỏi giá đỡ và tốc độ của vật khi đó là:


Một lò xo gồm một đầu cố kỉnh định, còn đầu kia chịu đựng một lực kéo bằng 5N thì lốc xoáy dãn 8cm . Độ cứng của lò xo là:


Một lò xo bao gồm chiều dài tự nhiên và thoải mái là 10 centimet và bao gồm độ cứng 40 N/m. Giữ cố định một đầu và tác dụng vào đầu kia một lực 1 N nhằm nén lo xo. Chiều nhiều năm của lò xo khi bị nén là:


Một lò xo gồm chiều dài tự nhiên và thoải mái là l0. Giữ thắt chặt và cố định một đầu, lúc treo vào đầu kia của lò xo một đồ vật có trọng lượng 0,6 kilogam thì chiều lâu năm của xoắn ốc là 26 cm. Treo đồ gia dụng khác có khối lượng 0,4kg thì lò xo nhiều năm 24cm. đến g =10 m/s2. Tính độ cứng của lò xo.
Xem thêm: Bộ Đề 9 Điểm Lê Đăng Khương

Hình bên là đồthị biễu diễn sự phụ thuộc vào của độ dãn của một lốc xoáy vào sức kéo F. Độ cứng của lòxo bằng:

*
*


Khi treo vật khối lượng (200g) vào một lò xo thì nó dãn ra một quãng (4cm). Tra cứu độ cứng của lò xo, đem (g = 10m/s^2).