Định phương tiện rung động có thể được tóm tắt trong câu tiếp sau đây "Trong vũ trụ, không tồn tại gì đứng yên, đa số thứ đầy đủ di chuyển, phần nhiều thứ số đông rung động". … Điều này tương xứng với những nguyên tắc của thiết bị lý lượng tử giải pháp rằng đông đảo thứ vào vũ trụ đa số là tích điện và mọi tích điện đều là rung động.


Tất cả các quy mức sử dụng của vũ trụ là gì?

12 ĐỊNH LUẬT VŨ TRỤ

ĐỊNH LUẬT THIÊN CHÚA. Định luật trước tiên này là định luật cơ bạn dạng nhất của vũ trụ tôn vinh tính link của vạn vật.